ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.ราคาทั้งหมดที่เสนอบนเว็บไซต์อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาสินค้าบนเว็บไซต์และที่หน้าร้านอาจแตกต่างกันออกไปได้ ตามโปรโมชั่นของแต่ละสถานที่

2.การชำระเงินค่าสินค้าจะดำเนินการในสกุลเงินไทยบาท โดยใช้บัตรเครดิต/ เดบิต หรือช่องทางอื่นที่บริษัทยอมรับ คุณขอรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรเครดิต/ เดบิต รวมถึงช่องทางอื่นที่ใช้ชำระค่าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ราคาสุดท้ายที่เรียกเก็บในสกุลเงินของคุณจะถูกคำนวณโดยธนาคารที่ออกบัตร

3. ราคาสุดท้ายของสินค้ารวมค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า แต่ไม่รวมภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในประเทศปลายทาง

4. บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้คุณโดยเร็วที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันวันที่และเวลาในการรับสินค้าได้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยเวลาในการส่งมอบสินค้าเป็นเพียงการประมาณที่ดีที่สุดของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดส่งสินค้า (ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ตาม)

การผลิตและการจัดส่ง

1.สินค้าจะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 15-30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับยอดการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

2.บริษัทมีบริการจัดส่งพร้อมการทำประกันสินค้าให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ภายในประเทศไทย) โดยจัดส่งให้ผ่าน Kerry พร้อมการรับประกันสินค้า (คุ้มครองกรณีที่สินค้าชำรุดหรือศูนย์หายใน ระหว่างการจัดส่ง) ซึ่งสินค้าจะถึงประมาณ 5-7 วัน

นโยบายการรับเปลี่ยน/ คืนสินค้า และการคืนเงิน (ภายในประเทศไทย)

1.บริษัทรับประกันความพึงพอใจในสินค้าสำหรับลูกค้าออนไลน์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า บริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวนเป็นเงินเครดิตสำหรับใช้ซื้อสินค้าชิ้นถัดไปเท่านั้น หากเกินจากวันเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืน

2.กรณีที่ลูกค้าขอคืนเงินเป็นเครดิต ต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดและไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน รวมถึงเอกสารใบรับประกันต่างๆยังคงอยู่ครบ และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ตามสภาพเดียวกันกับที่ทางบริษัทนำส่งให้ลูกค้า

3.บริษัทจะแจ้งผลการขอคืนเงินเป็นเครดิตให้ทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคืนสินค้า เงินเครดิตสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากที่แจ้งผล

หมายเหตุ

1.สินค้าที่ถูกซื้อด้วยเงินเครดิตแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยน หรือขอคืนเงินเป็นเครดิตได้อีก

2.เงินเครดิตไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

3.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนกลับมาก่อน การอนุมัติขอคืนเงินเป็นเครดิตให้กับลูกค้า

4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อ ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม 02-105-2056