แหวนคู่

แหวนคู่ (Couple Ring) แหวนคู่เป็นแหวนแทนใจ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก และของคำมั่นสัญญา มักจะถือว่าเป็นแหวนที่ให้ก่อนการหมั้นหมายแหวนคู่ (Couple Ring) แหวนคู่เป็นแหวนแทนใจ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักและสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญา มักจะถือว่าเป็นแหวนที่ให้ก่อนการหมั้นหมายหรือก่อนการแต่งงาน

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์