“เอกลักษณ์ ของเพชร Power of Love

คุณค่าและความสวยงามของเพชร ขึ้นอยู่กับประกายไฟที่สะท้อนออกมา เสมือนตัวแทนของความรัก
ที่เปล่งประกายไม่เสื่อมคลาย เพชร Power of Love จึงผ่านการคัดสรรด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด
ซึ่งจำนวนของเพชรที่สามารถผ่านมาตรฐานนี้ได้มีไม่ถึง 0.01% ของปริมาณเพชรดิบทั่วโลกที่สามารถ
นำมาเจียระไนเป็นเพชร Power of Love และนอกจากจะเป็นเพชรที่มีหัวใจและลูกศรที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แล้วเพชรนั้นจะต้อง บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ ระดับ IF (Internally Flawless Diamond) ผ่านการเจียระไนคุณภาพ
ระดับ Triple Excellent  เพื่อให้ได้เพชร Power Of Love  เพชรที่ดีที่สุด มีประกายไฟสวยสมบูรณ์แบบที่สุด

“ ดุจดั่งพลังแห่งรักที่บริสุทธิ์ ”  

The Most Beautiful Diamond
4 Main Characters

Internally Flawless Diamond

เพชร Power of Love คัดสรรเฉพาะเพชร Internally Flawless(IF) คือเพชรบริสุทธิ์ 
ไร้ตำหนิเพื่อให้แสงสามารถเดินทางผ่านเพชรได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นเพชรที่มีประกายสวยงาม 
และเป็นตัวแทนของความรัก อันบริสุทธิ์ได้ดีที่สุด

เพชรที่ดีที่สุด

Perfect Eight Hearts And Eight Arrows

เพชร Power of Love เจียระไนด้วยเหลี่ยม Hearts and Arrows ด้วยคุณภาพมาตรฐานสูงสุดเมื่อมองผ่านกล้อง Love Scope จะเห็นหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ สมมาตรทั้ง 2ด้าน จึงได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด

Perfect Proportion

นอกจากเพชร Power of Love จะได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD) แล้ว ยังต้องผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีศาสตร์จาก  DER MOND LAB

Maximum Brilliance

เพชร Power of Love เป็นเพชรที่มีประกายสวยที่สุดจากการเจียระไนที่สมบูรณ์แบบในระดับ Excellent โดยผ่านการตรวจสอบจากเครื่อง Sarin Machine ใน DER MOND LAB ซึ่งเป็นเครื่องมือละเอียดสำหรับวัดค่าประกาย และการกระจายแสงของเพชรที่ให้ค่าเป็นตัวเลขได้

DER MOND LAB

เพชร Power of Love ผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียดและ พิถีพิถันโดยนักอัญมณีศาสตร์ประจำ 
DER MOND LAB ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันอัญมณีสากล (GIA, HRD) ซึ่งมีมาตรฐานการคัดเลือก
เพชรในระดับสูงรวมถึงการใช้เครื่อง Sarin Machine เพื่อวัดค่าประกาย และ การกระจายแสงของเพชร 
ออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างแม่นยำเพราะเพชรที่ได้ใบรับรองเหมือนกันก็อาจมีความสวยงามที่แตกต่าง 
นอกจากนี้ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับ De Beers Sightholders ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเพชรชั้นนำระดับโลกทำให้

DER MOND สามารถเลือกเพชรคุณภาพดีได้ก่อนในปริมาณที่มากกว่า เราพิถีพิถันในการคัดเลือกเพชร
คุณภาพดี ที่มีประกายสวยงามและสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ Power of Love เป็นเพชรที่ล้ำค่า
และมีความหมายที่สุด สำหรับคุณ

CERTIFICATE

นอกจากเพชร Power of Love จะได้รับใบรับรองในระดับสากล (GIA, HRD) แล้วยังต้องผ่านการคัดเลือก
ตามมาตรฐานสูงสุด และได้รับ Power of Love Certificate ทุกเม็ดเพื่อรับประกันคุณภาพ โดยนักอัญมณีศาสตร์
ประจำ DER MOND LAB ว่าเป็น เพชรที่ดีที่สุด มีเอกลักษณ์สวยงาม และมีประกายสมบูรณ์แบบที่สุด

 

เพชรที่สวยที่สุด
The Most Beautiful Diamond