ข้อตกลงและเงื่อนไข (TERMS AND CONDITIONS)

นโยบายการรับเปลี่ยน/ คืนสินค้า และการคืนเงิน

  1. บริษัทรับประกันความพึงพอใจในสินค้าสำหรับลูกค้าออนไลน์ ภายใน 7วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า บริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวนเป็นเงินเครดิตสำหรับใช้ซื้อสินค้าชิ้นถัดไปเท่านั้น หากเกินจากวันเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืน
  2. กรณีที่ลูกค้าขอคืนเงินเป็นเครดิต ต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดและไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน รวมถึงเอกสารใบรับประกันต่างๆยังคงอยู่ครบ และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ตามสภาพเดียวกันกับที่ทางบริษัทนำส่งให้ลูกค้า
  3. บริษัทจะแจ้งผลการขอคืนเงินเป็นเครดิตให้ทราบ ภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับคืนสินค้า เงินเครดิตสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากที่แจ้งผล

หมายเหตุ

  1. สินค้าที่ถูกซื้อด้วยเงินเครดิตแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยน หรือขอคืนเงินเป็นเครดิตได้อีก
  2. เงินเครดิตไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3ปี
  3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนกลับมาก่อน การอนุมัติขอคืนเงินเป็นเครดิตให้กับลูกค้า
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อ ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การผลิตและการจัดส่ง

  1. สินค้าจะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 15-30วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับยอดการชำระเงินเรียบร้อบแล้ว
  2. บริษัทมีบริการจัดส่งพร้อมการทำประกันสินค้าให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจัดส่งให้ผ่าน Kerry พร้อมการรับประกันสินค้า (คุ้มครองกรณีที่สินค้าชำรุดหรือศูนย์หายใน ระหว่างการจัดส่ง) ซึ่งสินค้าจะถึงประมาณ 5-7 วัน

ติดต่อสอบถาม 02-105-2056