Engagement Ring: Luxurious

แหวนเพชรล้อมวง คือแหวนที่มีเพชรเม็ดเล็กๆล้อมรอบเพชรเม็ดกลาง เป็นแหวนเพชรที่แสดงประกายอย่างชัดเจน ด้วยแหวนที่มีเพชรจำนวนมาก แสดงถึงความสง่าที่มาพร้อมกับก้านแหวนฝังเพชรจิกไข่ปลา ช่วยทำให้เพชรเม็กกลางดูใหญ่ขึ้น

Showing all 3 results