Couple Ring

แหวนคู่ แหวนคู่แต่งงาน แหวนคู่เพชร ราคามาตรฐาน เป็นสัญลักษณ์ของการให้คำมั่นสัญญา และมักจะถือว่าเป็นแหวนที่คู่จะให้ก่อนการหมั้นหมายหรือแต่งงาน

Showing all 3 results