Couple Ring

แหวนคู่ (Couple Ring) แหวนคู่เป็นแหวนแทนใจ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก และของคำมั่นสัญญา มักจะถือว่าเป็นแหวนที่ให้ก่อนการหมั้นหมาย

Showing all 12 results