เพชรราคาพิเศษ

Diamond List Price - DER MOND Bridal Promotion 2018

No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT001 Power of Love 0.30 G IF EX EX EX ins gia ฿ 29,000.00
OCT002 Round 0.31 E VS1 EX EX EX non gia ฿ 26,500.00
OCT003 Round 0.31 F VVS2 EX EX EX non gia ฿ 26,500.00
OCT004 Power of Love 0.31 D IF EX EX EX ins gia ฿ 43,000.00
OCT005 Power of Love 0.31 E IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT006 Power of Love 0.31 E IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT007 Power of Love 0.31 E IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT008 Power of Love 0.31 H IF EX EX EX ins gia ฿ 28,000.00
OCT009 Power of Love 0.31 I IF EX EX EX ins gia ฿ 24,500.00
OCT010 Round 0.32 E VVS1 EX EX EX non gia ฿ 29,500.00
OCT011 Round 0.32 G VS2 EX EX EX non gia ฿ 24,500.00
OCT012 Power of Love 0.32 E IF EX EX EX ins gia ฿ 33,000.00
OCT013 Power of Love 0.32 E IF EX EX EX ins gia ฿ 33,000.00
OCT014 Power of Love 0.32 I IF EX EX EX ins gia ฿ 25,500.00
OCT015 Power of Love 0.33 E IF EX EX EX ins gia ฿ 34,000.00
OCT016 Power of Love 0.33 E IF EX EX EX ins gia ฿ 34,000.00
OCT017 Power of Love 0.33 F IF EX EX EX ins gia ฿ 33,000.00
OCT018 Power of Love 0.33 G IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT019 Power of Love 0.33 G IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT020 Power of Love 0.33 H IF EX EX EX ins gia ฿ 30,000.00
OCT021 Power of Love 0.33 I IF EX EX EX ins gia ฿ 26,000.00
OCT022 Power of Love 0.33 I IF EX EX EX ins gia ฿ 26,000.00
OCT023 Power of Love 0.33 J IF EX EX EX ins gia ฿ 24,000.00
OCT024 Round 0.34 D VVS2 EX EX EX non gia ฿ 32,500.00
OCT025 Power of Love 0.34 E IF EX EX EX ins gia ฿ 35,000.00
OCT026 Power of Love 0.34 F IF EX EX EX ins gia ฿ 34,000.00
OCT027 Power of Love 0.34 H IF EX EX EX ins gia ฿ 30,500.00
OCT028 Power of Love 0.34 H IF EX EX EX ins gia ฿ 30,500.00
OCT029 Power of Love 0.35 H IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT030 Power of Love 0.35 H IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT031 Power of Love 0.35 H IF EX EX EX ins gia ฿ 32,000.00
OCT032 Power of Love 0.35 I IF EX EX EX ins gia ฿ 28,500.00
OCT033 Power of Love 0.35 I IF EX EX EX ins gia ฿ 28,500.00
OCT034 Power of Love 0.35 J IF EX EX EX ins gia ฿ 26,000.00
OCT035 Power of Love 0.36 G IF EX EX EX ins gia ฿ 35,500.00
OCT036 Power of Love 0.36 I IF EX EX EX ins gia ฿ 29,000.00
OCT037 Power of Love 0.36 I IF EX EX EX ins gia ฿ 29,000.00
OCT038 Power of Love 0.36 J IF EX EX EX ins gia ฿ 27,000.00
OCT039 Power of Love 0.37 E IF EX EX EX ins gia ฿ 39,000.00
OCT040 Power of Love 0.37 G IF EX EX EX ins gia ฿ 36,500.00
OCT041 Power of Love 0.37 G IF EX EX EX ins gia ฿ 36,500.00
OCT042 Power of Love 0.37 H IF EX EX EX ins gia ฿ 34,000.00
OCT043 Round 0.38 K VS2 EX EX EX non gia ฿ 19,500.00
OCT044 Round 0.39 F VVS1 EX EX EX non gia ฿ 39,500.00
OCT045 Round 0.4 F VVS2 EX EX EX non gia ฿ 39,500.00
OCT046 Power of Love 0.4 D IF EX EX EX ins gia ฿ 66,000.00
OCT047 Power of Love 0.4 D IF EX EX EX ins gia ฿ 66,000.00
OCT048 Round 0.41 H VVS1 EX EX EX non gia ฿ 36,500.00
OCT049 Round 0.41 I VS1 EX EX EX non gia ฿ 28,500.00
OCT050 Power of Love 0.41 D IF EX EX EX ins gia ฿ 68,000.00
OCT051 Power of Love 0.41 F IF EX EX EX ins gia ฿ 48,000.00
OCT052 Power of Love 0.41 F IF EX EX EX ins gia ฿ 48,000.00
OCT053 Power of Love 0.41 G IF EX EX EX ins gia ฿ 45,500.00
OCT054 Power of Love 0.41 H IF EX EX EX ins gia ฿ 41,000.00
OCT055 Power of Love 0.41 I IF EX EX EX ins gia ฿ 35,500.00
OCT056 Round 0.42 D VVS2 EX EX EX non gia ฿ 47,000.00
OCT057 Power of Love 0.42 E IF EX EX EX ins gia ฿ 55,000.00
OCT058 Power of Love 0.42 G IF EX EX EX ins gia ฿ 46,500.00
OCT059 Round 0.43 G VS1 EX EX EX non gia ฿ 39,500.00
OCT060 Power of Love 0.43 G IF EX EX EX ins gia ฿ 47,500.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT061 Power of Love 0.43 H IF EX EX EX ins gia ฿ 43,000.00
OCT062 Power of Love 0.43 H IF EX EX EX ins gia ฿ 43,000.00
OCT063 Round 0.46 E VVS1 EX EX EX non gia ฿ 51,500.00
OCT064 Power of Love 0.46 D IF EX EX EX ins gia ฿ 78,000.00
OCT065 Power of Love 0.48 G IF EX EX EX ins gia ฿ 55,500.00
OCT066 Power of Love 0.48 G IF EX EX EX ins gia ฿ 55,500.00
OCT067 Round 0.50 E VS1 EX EX EX non gia ฿ 68,500.00
OCT068 Power of Love 0.51 F IF EX EX EX ins gia ฿ 86,000.00
OCT069 Round 0.52 D VS1 EX EX EX non gia ฿ 76,000.00
OCT070 Power of Love 0.52 F IF EX EX EX ins gia ฿ 88,000.00
OCT071 Power of Love 0.52 H IF EX EX EX ins gia ฿ 71,500.00
OCT072 Power of Love 0.53 H IF EX EX EX ins gia ฿ 73,000.00
OCT073 Power of Love 0.54 E IF EX EX EX ins gia ฿ 105,000.00
OCT074 Power of Love 0.54 H IF EX EX EX ins gia ฿ 74,000.00
OCT075 Power of Love 0.54 I IF EX EX EX ins gia ฿ 64,500.00
OCT076 Round 0.55 H VVS2 EX EX EX non gia ฿ 63,000.00
OCT077 Power of Love 0.55 G IF EX EX EX ins gia ฿ 83,000.00
OCT078 Power of Love 0.55 G IF EX EX EX ins gia ฿ 83,000.00
OCT079 Round 0.56 F VVS1 EX EX EX non gia ฿ 90,500.00
OCT080 Power of Love 0.56 F IF EX EX EX ins gia ฿ 94,500.00
OCT081 Power of Love 0.56 H IF EX EX EX ins gia ฿ 77,000.00
OCT082 Power of Love 0.56 H IF EX EX EX ins gia ฿ 77,000.00
OCT083 Power of Love 0.56 H IF EX EX EX ins gia ฿ 77,000.00
OCT084 Power of Love 0.56 J IF EX EX EX ins gia ฿ 57,000.00
OCT085 Power of Love 0.56 J IF EX EX EX ins gia ฿ 57,000.00
OCT086 Power of Love 0.56 J IF EX EX EX ins gia ฿ 57,000.00
OCT087 Power of Love 0.57 G IF EX EX EX ins gia ฿ 86,000.00
OCT088 Power of Love 0.57 I IF EX EX EX ins gia ฿ 68,000.00
OCT089 Round 0.58 J VVS2 EX EX EX non gia ฿ 50,000.00
OCT090 Power of Love 0.58 H IF EX EX EX ins gia ฿ 79,500.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT091 Power of Love 0.58 H IF EX EX EX ins gia ฿ 79,500.00
OCT092 Round 0.61 E VVS2 EX EX EX non gia ฿ 97,000.00
OCT093 Round 0.61 G VS2 EX EX EX non gia ฿ 76,000.00
OCT094 Round 0.62 H VVS2 EX EX EX non gia ฿ 77,000.00
OCT095 Power of Love 0.62 I IF EX EX EX ins gia ฿ 76,500.00
OCT096 Power of Love 0.64 E IF EX EX EX ins hrd ฿ 127,500.00
OCT097 Power of Love 0.64 G IF EX EX EX ins gia ฿ 99,500.00
OCT098 Power of Love 0.65 G IF EX EX EX ins gia ฿ 101,000.00
OCT099 Round 0.66 D VVS2 EX EX EX non gia ฿ 116,000.00
OCT100 Round 0.68 F VVS1 EX EX EX non gia ฿ 111,000.00
OCT101 Power of Love 0.71 F IF EX EX EX ins gia ฿ 157,500.00
OCT102 Power of Love 0.71 G IF EX EX EX ins gia ฿ 145,000.00
OCT103 Power of Love 0.71 H IF EX EX EX ins gia ฿ 132,500.00
OCT104 Power of Love 0.72 H IF EX EX EX ins gia ฿ 134,000.00
OCT105 Power of Love 0.73 G IF EX EX EX ins gia ฿ 149,000.00
OCT106 Power of Love 0.73 H IF EX EX EX ins gia ฿ 136,000.00
OCT107 Round 0.75 D VVS2 EX EX EX non gia ฿ 153,000.00
OCT108 Round 0.75 E VVS1 EX EX EX non gia ฿ 155,000.00
OCT109 Round 0.81 D VVS1 EX EX EX non gia ฿ 209,000.00
OCT110 Round 0.83 H VVS2 EX EX EX non gia ฿ 142,000.00
OCT111 Round 0.90 I VVS1 EX EX EX non gia ฿ 186,000.00
OCT112 Power of Love 0.90 J IF EX EX EX ins gia ฿ 170,000.00
OCT113 Round 0.91 D VS1 EX EX EX non gia ฿ 267,000.00
OCT114 Round 0.91 J VS1 EX EX EX non gia ฿ 141,000.00
OCT115 Power of Love 0.91 G IF EX EX EX ins gia ฿ 290,000.00
OCT116 Power of Love 0.92 G IF EX EX EX ins gia ฿ 293,000.00
OCT117 Power of Love 0.94 H IF EX EX EX ins gia ฿ 265,500.00
OCT118 Power of Love 0.95 I IF EX EX EX ins gia ฿ 227,000.00
OCT119 Round 1.08 H IF EX EX EX non hrd ฿ 312,000.00
OCT120 Round 1.09 D VS1 EX EX EX non gia ฿ 438,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT121 Round 1.09 F IF EX EX EX non gia ฿ 419,000.00
OCT122 Round 1.1 K LC EX EX EX non hrd ฿ 177,000.00
OCT123 Power of Love 1.12 G IF EX EX EX ins gia ฿ 402,000.00
OCT124 Round 1.13 I IF EX EX EX non gia ฿ 261,000.00
OCT125 Round 1.19 G VS2 EX EX EX non hrd ฿ 300,000.00
OCT126 Power of Love 1.19 G IF EX EX EX ins gia ฿ 427,000.00
OCT127 Round 1.2 G LC EX EX EX non hrd ฿ 336,000.00
OCT128 Round 1.21 E VVS1 EX EX EX non gia ฿ 501,000.00
OCT129 Round 1.3 D VS2 EX EX EX non gia ฿ 468,000.00
OCT130 Round 1.37 D IF EX EX EX non gia ฿ 828,000.00
OCT131 Power of Love 1.4 I IF EX EX EX ins gia ฿ 385,000.00
OCT132 Round 1.59 D VS1 EX EX EX non gia ฿ 793,000.00
OCT133 Power of Love 1.59 H IF EX EX EX ins gia ฿ 618,000.00
OCT134 Power of Love 1.6 H IF EX EX EX ins gia ฿ 622,000.00
OCT135 Round 1.65 E VVS1 EX EX EX non gia ฿ 956,000.00
OCT136 Round 1.78 G VS1 EX EX EX non hrd ฿ 632,000.00
OCT137 Round 1.79 D VS2 EX EX EX non gia ฿ 897,000.00
OCT138 Round 1.8 H VS2 EX EX EX non gia ฿ 619,000.00
OCT139 Round 1.83 I VS2 EX EX EX non gia ฿ 504,000.00
OCT140 Round 2.05 I VVS1 EX EX EX ins hrd ฿ 734,000.00
OCT141 Round 2.06 H LC EX EX EX non hrd ฿ 960,000.00
OCT142 Round 2.12 F VS1 EX EX EX non gia ฿ 1,288,000.00
OCT143 Round 2.29 D VVS2 EX EX EX non gia ฿ 1,909,000.00
  • Power of Love = เพชรที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน เดอมอนด์คัดเฉพาะเพชร Internally Flawless (IF) เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ มีเหลี่ยมหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ มีประกายที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD)

  • EX EX EX = Triple Excellent Diamond
  • INS = Inscription (s) Laser in Diamond