เพชรราคาพิเศษ

DIAMOND LIST PRICE - Celebrate our new Kiosk At Megabangna

No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT001Power of Love0.30EIFEX EX EXinsgia฿ 33,000.00
OCT002Power of Love0.30FIFEX EX EXinsgia฿ 31,000.00
OCT003Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT004Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT005Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT006Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT007Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT008Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT009Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT010Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT011Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT012Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT013Power of Love0.30GIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT014Power of Love0.30HIFEX EX EXinsgia฿ 29,000.00
OCT015Power of Love0.30IIFEX EX EXinsgia฿ 25,000.00
OCT016Power of Love0.31EIFEX EX EXinsgia฿ 34,000.00
OCT017Power of Love0.31EIFEX EX EXinsgia฿ 34,000.00
OCT018Power of Love0.31EIFEX EX EXinsgia฿ 34,000.00
OCT019Power of Love0.31FIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT020Power of Love0.31FIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT021Power of Love0.31FIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT022Power of Love0.31GIFEX EX EXinsgia฿ 31,000.00
OCT023Power of Love0.31GIFEX EX EXinsgia฿ 31,000.00
OCT024Power of Love0.31GIFEX EX EXinsgia฿ 31,000.00
OCT025Power of Love0.31HIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT026Power of Love0.31IIFEX EX EXinsgia฿ 26,000.00
OCT027Power of Love0.32EIFEX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT028Power of Love0.32EIFEX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT029Power of Love0.32EIFEX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT030Power of Love0.32FIFEX EX EXinsgia฿ 33,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT031Power of Love0.32FIFEX EX EXinsgia฿ 33,000.00
OCT032Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT033Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT034Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT035Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT036Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT037Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT038Power of Love0.32GIFEX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT039Power of Love0.32HIFEX EX EXinsgia฿ 31,000.00
OCT040Power of Love0.32IIFEX EX EXinsgia฿ 27,000.00
OCT041Power of Love0.32JIFEX EX EXinsgia฿ 25,000.00
OCT042Power of Love0.33FIFEX EX EXinsgia฿ 34,000.00
OCT043Power of Love0.33FIFEX EX EXinsgia฿ 34,000.00
OCT044Power of Love0.33GIFEX EX EXinsgia฿ 33,000.00
OCT045Power of Love0.33GIFEX EX EXinsgia฿ 33,000.00
OCT046Power of Love0.33JIFEX EX EXinsgia฿ 25,500.00
OCT047Power of Love0.34EIFEX EX EXinsgia฿ 37,500.00
OCT048Power of Love0.34EIFEX EX EXinsgia฿ 37,500.00
OCT049Power of Love0.34FIFEX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT050Power of Love0.34FIFEX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT051Power of Love0.34HIFEX EX EXinsgia฿ 32,500.00
OCT052Power of Love0.34HIFEX EX EXinsgia฿ 32,500.00
OCT053Power of Love0.35HIFEX EX EXinsgia฿ 34,000.00
OCT054Power of Love0.35IIFEX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT055Power of Love0.36DIFEX EX EXinsgia฿ 53,000.00
OCT056Power of Love0.36GIFEX EX EXinsgia฿ 36,000.00
OCT057Power of Love0.36HIFEX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT058Power of Love0.36IIFEX EX EXinsgia฿ 31,000.00
OCT059Power of Love0.36JIFEX EX EXinsgia฿ 28,000.00
OCT060Power of Love0.37EIFEX EX EXinsgia฿ 42,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT061Power of Love0.37GIFEX EX EXinsgia฿ 37,000.00
OCT062Power of Love0.37GIFEX EX EXinsgia฿ 37,000.00
OCT063Power of Love0.37GIFEX EX EXinsgia฿ 37,000.00
OCT064Power of Love0.37HIFEX EX EXinsgia฿ 36,000.00
OCT065Power of Love0.38GIFEX EX EXinsgia฿ 40,000.00
OCT066Power of Love0.4DIFEX EX EXinsgia฿ 69,000.00
OCT067Power of Love0.4DIFEX EX EXinsgia฿ 69,000.00
OCT068Power of Love0.4EIFEX EX EXinsgia฿ 54,500.00
OCT069Power of Love0.4FIFEX EX EXinsgia฿ 50,000.00
OCT070Power of Love0.41FIFEX EX EXinsgia฿ 51,500.00
OCT071Power of Love0.41JIFEX EX EXinsgia฿ 33,000.00
OCT072Power of Love0.42EIFEX EX EXinsgia฿ 57,000.00
OCT073Power of Love0.43EIFEX EX EXinsgia฿ 59,000.00
OCT074Power of Love0.43EIFEX EX EXinsgia฿ 59,000.00
OCT075Power of Love0.46DIFEX EX EXinsgia฿ 81,000.00
OCT076Power of Love0.48GIFEX EX EXinsgia฿ 59,000.00
OCT077Power of Love0.48GIFEX EX EXinsgia฿ 59,000.00
OCT078Power of Love0.51EIFEX EX EXinsgia฿ 101,000.00
OCT079Power of Love0.51FIFEX EX EXinsgia฿ 90,000.00
OCT080Power of Love0.52FIFEX EX EXinsgia฿ 92,000.00
OCT081Power of Love0.54IIFEX EX EXinsgia฿ 69,000.00
OCT082Power of Love0.55FIFEX EX EXinsgia฿ 97,000.00
OCT083Power of Love0.55GIFEX EX EXinsgia฿ 87,000.00
OCT084Power of Love0.55GIFEX EX EXinsgia฿ 87,000.00
OCT085Power of Love0.56FIFEX EX EXinsgia฿ 99,000.00
OCT086Power of Love0.56FIFEX EX EXinsgia฿ 99,000.00
OCT087Power of Love0.56HIFEX EX EXinsgia฿ 82,000.00
OCT088Power of Love0.56JIFEX EX EXinsgia฿ 61,000.00
OCT089Power of Love0.57EIFEX EX EXinsgia฿ 113,000.00
OCT090Power of Love0.57GIFEX EX EXinsgia฿ 90,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT091Power of Love0.57GIFEX EX EXinsgia฿ 90,000.00
OCT092Power of Love0.63DIFEX EX EXinsgia฿ 163,000.00
OCT093Power of Love0.71FIFEX EX EXinsgia฿ 168,000.00
OCT094Power of Love0.71GIFEX EX EXinsgia฿ 154,000.00
OCT095Power of Love0.73GIFEX EX EXinsgia฿ 159,000.00
OCT096Power of Love0.81IIFEX EX EXinsgia฿ 141,000.00
OCT097Power of Love0.90JIFEX EX EXinsgia฿ 180,000.00
OCT098Power of Love0.95IIFEX EX EXinsgia฿ 242,000.00
OCT099Power of Love0.96IIFEX EX EXinsgia฿ 244,000.00
OCT100Power of Love1.1EIFEX EX EXinsgia฿ 561,000.00
OCT101Power of Love1.12GIFEX EX EXinsgia฿ 408,000.00
OCT102Power of Love1.19GIFEX EX EXinsgia฿ 433,000.00
OCT103Round0.30DVS2EX EX EXinsgia฿ 26,500.00
OCT104Round0.30EVS2EX EX EXinsgia฿ 25,500.00
OCT105Round0.30FVS1EX EX EXinsgia฿ 25,500.00
OCT106Round0.30GVS2EX EX EXinsgia฿ 23,500.00
OCT107Round0.30GVVS1EX EX EXinsgia฿ 26,500.00
OCT108Round0.30HVS2EX EX EXinsgia฿ 22,500.00
OCT109Round0.30IVVS2EX EX EXinsgia฿ 21,000.00
OCT110Round0.31DVVS1EX EX EXinsgia฿ 31,500.00
OCT111Round0.31DVVS2EX EX EXinsgia฿ 30,500.00
OCT112Round0.31EVS1EX EX EXinsgia฿ 27,000.00
OCT113Round0.31EVVS2EX EX EXinsgia฿ 28,000.00
OCT114Round0.31JVVS1EX EX EXinsgia฿ 21,000.00
OCT115Round0.32DVS1EX EX EXinsgia฿ 29,000.00
OCT116Round0.32FVVS2EX EX EXinsgia฿ 28,000.00
OCT117Round0.34EVVS1EX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT118Round0.34FVS2EX EX EXinsgia฿ 27,500.00
OCT119Round0.34GVVS2EX EX EXinsgia฿ 29,000.00
OCT120Round0.35HVVS1EX EX EXinsgia฿ 30,500.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT121Round0.36GVS1EX EX EXinsgia฿ 30,000.00
OCT122Round0.36IVVS1EX EX EXinsgia฿ 28,000.00
OCT123Round0.36JVVS2EX EX EXinsgia฿ 24,000.00
OCT124Round0.4DVS2EX EX EXinsgia฿ 40,500.00
OCT125Round0.4EVS1EX EX EXinsgia฿ 40,500.00
OCT126Round0.4FVS1EX EX EXinsgia฿ 39,000.00
OCT127Round0.4FVVS2EX EX EXinsgia฿ 40,500.00
OCT128Round0.4GVS2EX EX EXinsgia฿ 36,500.00
OCT129Round0.4GVVS1EX EX EXinsgia฿ 40,500.00
OCT130Round0.4GVVS2EX EX EXinsgia฿ 39,000.00
OCT131Round0.4HVS1EX EX EXinsgia฿ 35,000.00
OCT132Round0.4IVS2EX EX EXinsgia฿ 28,500.00
OCT133Round0.4IVVS1EX EX EXinsgia฿ 32,500.00
OCT134Round0.41EVVS1EX EX EXinsgia฿ 46,000.00
OCT135Round0.41IVVS2EX EX EXinsgia฿ 32,000.00
OCT136Round0.42DVVS1EX EX EXinsgia฿ 53,000.00
OCT137Round0.42EVVS2EX EX EXinsgia฿ 44,000.00
OCT138Round0.42FVVS1EX EX EXinsgia฿ 45,500.00
OCT139Round0.43DVVS2EX EX EXinsgia฿ 49,500.00
OCT140Round0.43EVS2EX EX EXinsgia฿ 42,000.00
OCT141Round0.43GVS1EX EX EXinsgia฿ 41,000.00
OCT142Round0.43HVVS1EX EX EXinsgia฿ 41,000.00
OCT143Round0.44DVS1EX EX EXinsgia฿ 48,000.00
OCT144Round0.50DVVS2EX EX EXinsgia฿ 85,000.00
OCT145Round0.50EVS1EX EX EXinsgia฿ 71,000.00
OCT146Round0.50FVS1EX EX EXinsgia฿ 68,000.00
OCT147Round0.50GVS1EX EX EXinsgia฿ 64,000.00
OCT148Round0.50GVS2EX EX EXinsgia฿ 61,000.00
OCT149Round0.50GVVS2EX EX EXinsgia฿ 66,000.00
OCT150Round0.51EVS2EX EX EXinsgia฿ 69,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT151Round0.51HVS2EX EX EXinsgia฿ 57,000.00
OCT152Round0.51IVVS2EX EX EXinsgia฿ 54,000.00
OCT153Round0.52FVVS2EX EX EXinsgia฿ 76,000.00
OCT154Round0.52HVVS1EX EX EXinsgia฿ 65,000.00
OCT155Round0.52HVVS2EX EX EXinsgia฿ 63,000.00
OCT156Round0.52IVS2EX EX EXinsgia฿ 51,000.00
OCT157Round0.52JVS1EX EX EXinsgia฿ 46,000.00
OCT158Round0.53HVS1EX EX EXinsgia฿ 63,000.00
OCT159Round0.54EVVS1EX EX EXinsgia฿ 90,000.00
OCT160Round0.54GVVS1EX EX EXinsgia฿ 73,000.00
OCT161Round0.54IVS1EX EX EXinsgia฿ 55,000.00
OCT162Round0.55EVVS2EX EX EXinsgia฿ 86,000.00
OCT163Round0.56DVVS1EX EX EXinsgia฿ 104,000.00
OCT164Round0.56FVVS1EX EX EXinsgia฿ 85,000.00
OCT165Round0.58DVS1EX EX EXinsgia฿ 88,000.00
OCT166Round0.60DVS1EX EX EXinsgia฿ 99,000.00
OCT167Round0.60DVS2EX EX EXinsgia฿ 93,000.00
OCT168Round0.60DVVS2EX EX EXinsgia฿ 110,000.00
OCT169Round0.60EVS1EX EX EXinsgia฿ 93,000.00
OCT170Round0.60EVVS1EX EX EXinsgia฿ 108,000.00
OCT171Round0.60EVVS2EX EX EXinsgia฿ 101,000.00
OCT172Round0.60GVVS1EX EX EXinsgia฿ 88,000.00
OCT173Round0.60GVVS2EX EX EXinsgia฿ 86,000.00
OCT174Round0.60HVVS2EX EX EXinsgia฿ 79,000.00
OCT175Round0.61IVS2EX EX EXinsgia฿ 65,000.00
OCT176Round0.61IVVS1EX EX EXinsgia฿ 72,000.00
OCT177Round0.61IVVS2EX EX EXinsgia฿ 70,000.00
OCT178Round0.62EVS2EX EX EXinsgia฿ 91,000.00
OCT179Round0.63FVS1EX EX EXinsgia฿ 93,000.00
OCT180Round0.63HVS2EX EX EXinsgia฿ 76,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT181Round0.70DVS2EX EX EXinsgia฿ 131,000.00
OCT182Round0.70DVVS1EX EX EXinsgia฿ 166,000.00
OCT183Round0.70EVS1EX EX EXinsgia฿ 135,000.00
OCT184Round0.70EVVS2EX EX EXinsgia฿ 145,000.00
OCT185Round0.70FVS1EX EX EXinsgia฿ 126,000.00
OCT186Round0.70HVS1EX EX EXinsgia฿ 104,000.00
OCT187Round0.70HVVS2EX EX EXinsgia฿ 109,000.00
OCT188Round0.71DVS1EX EX EXinsgia฿ 144,000.00
OCT189Round0.71FVVS2EX EX EXinsgia฿ 135,000.00
OCT190Round0.71IVVS2EX EX EXinsgia฿ 94,000.00
OCT191Round0.72EVS2EX EX EXinsgia฿ 127,000.00
OCT192Round0.72FVS2EX EX EXinsgia฿ 122,000.00
OCT193Round0.72IVS2EX EX EXinsgia฿ 90,000.00
OCT194Round0.72IVVS1EX EX EXinsgia฿ 100,000.00
OCT195Round0.72JVVS1EX EX EXinsgia฿ 83,000.00
OCT196Round0.73GVS1EX EX EXinsgia฿ 121,000.00
OCT197Round0.73JVVS2EX EX EXinsgia฿ 82,000.00
OCT198Round0.74GVS2EX EX EXinsgia฿ 115,000.00
OCT199Round0.74HVS2EX EX EXinsgia฿ 105,000.00
OCT200Round0.74IVS1EX EX EXinsgia฿ 95,000.00
OCT201Round0.75GVVS2EX EX EXinsgia฿ 130,000.00
OCT202Round0.78DVVS2EX EX EXinsgia฿ 169,000.00
OCT203Round0.78HVVS1EX EX EXinsgia฿ 127,000.00
OCT204Round0.8FVVS2EX EX EXinsgia฿ 165,000.00
OCT205Round0.8GVVS1EX EX EXinsgia฿ 156,000.00
OCT206Round0.8HVVS2EX EX EXinsgia฿ 135,000.00
OCT207Round0.8IVVS2EX EX EXinsgia฿ 115,000.00
OCT208Round0.81HVVS1EX EX EXinsgia฿ 143,000.00
OCT209Round0.81IVVS1EX EX EXinsgia฿ 122,000.00
OCT210Round0.83GVVS2EX EX EXinsgia฿ 156,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT211Round0.90DVVS2EX EX EXinsgia฿ 324,000.00
OCT212Round0.90FVS1EX EX EXinsgia฿ 238,000.00
OCT213Round0.90FVS2EX EX EXinsgia฿ 222,000.00
OCT214Round0.90HVS1EX EX EXinsgia฿ 205,000.00
OCT215Round0.90HVS2EX EX EXinsgia฿ 192,000.00
OCT216Round0.91DVS2EX EX EXinsgia฿ 251,000.00
OCT217Round0.91GVS1EX EX EXinsgia฿ 224,000.00
OCT218Round0.91GVVS2EX EX EXinsgia฿ 241,000.00
OCT219Round0.92FVVS1EX EX EXinsgia฿ 304,000.00
OCT220Round0.93GVVS1EX EX EXinsgia฿ 274,000.00
OCT221Round1.03DIFEX EX EXinsgia฿ 610,000.00
OCT222Round1.00DVS1EX EX EXinsgia฿ 365,000.00
OCT223Round1.00DVVS1EX EX EXinsgia฿ 508,000.00
OCT224Round1.00DVVS2EX EX EXinsgia฿ 419,000.00
OCT225Round1.00EIFEX EX EXinsgia฿ 434,000.00
OCT226Round1.11EVS1EX EX EXinsgia฿ 383,000.00
OCT227Round1.21EVVS1EX EX EXinsgia฿ 500,000.00
OCT228Round1.01EVVS2EX EX EXinsgia฿ 354,000.00
OCT229Round1.17FIFEX EX EXinsgia฿ 455,000.00
OCT230Round1.01FVS1EX EX EXinsgia฿ 350,000.00
OCT231Round1.02FVS2EX EX EXinsgia฿ 275,000.00
OCT232Round1.29FVVS1EX EX EXinsgia฿ 463,000.00
OCT233Round1.01GLCEX EX EXinshrd฿ 312,000.00
OCT234Round1.06GVS1EX EX EXinsgia฿ 285,000.00
OCT235Round1.02GVVS1EX EX EXinsgia฿ 311,000.00
OCT236Round1.06GVVS2EX EX EXinshrd฿ 301,000.00
OCT237Round1.16HVS1EX EX EXinshrd฿ 278,000.00
OCT238Round1.25HVVS1EX EX EXinsgia฿ 318,000.00
OCT239Round1.02HVVS2EX EX EXinshrd฿ 267,000.00
OCT240Round1.01IVS1EX EX EXinshrd฿ 206,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT241Round1.07IVS2EX EX EXinshrd฿ 211,000.00
OCT242Round1.1IVVS1EX EX EXinsgia฿ 237,000.00
OCT243Round1.07IVVS2EX EX EXinshrd฿ 217,000.00
OCT244Round1.3JLCEX EX EXinsgia฿ 245,000.00
OCT245Round1.15JVS1EX EX EXinshrd฿ 203,000.00
OCT246Round1.1JVS2EX EX EXinshrd฿ 188,000.00
OCT247Round1.04JVVS2EX EX EXinsgia฿ 187,000.00
OCT248Round1.8DIFEX EX EXinsgia฿ 1,400,000.00
OCT249Round1.75DVVS2EX EX EXinsgia฿ 996,000.00
OCT250Round1.8EVS1EX EX EXinsgia฿ 857,000.00
OCT251Round1.75FVS1EX EX EXinsgia฿ 733,000.00
OCT252Round1.75FVVS1EX EX EXinsgia฿ 906,000.00
OCT253Round1.7GVS1EX EX EXinsgia฿ 619,000.00
OCT254Round1.8HVS1EX EX EXinsgia฿ 600,000.00
OCT255Round1.73HVVS1EX EX EXinshrd฿ 580,000.00
OCT256Round1.50ILCEX EX EXinsgia฿ 408,000.00
OCT257Round1.51JIFEX EX EXinshrd฿ 357,000.00
OCT258Round1.50JVVS2EX EX EXinshrd฿ 323,000.00
OCT259Round2.39DIFEX EX EXinsgia฿ 3,075,000.00
OCT260Round2.01DVS1EX EX EXinsgia฿ 1,534,000.00
OCT261Round2.00DVVS2EX EX EXinsgia฿ 1,765,000.00
OCT262Round2.17FVVS2EX EX EXinsgia฿ 1,461,000.00
OCT263Round2.01GVVS1EX EX EXinsgia฿ 1,203,000.00
OCT264Round2.1GVVS2EX EX EXinsgia฿ 1,131,000.00
OCT265Round2.43HIFEX EX EXinshrd฿ 1,236,000.00
OCT266Round2.09HVS1EX EX EXinshrd฿ 876,000.00
OCT267Round2.51HVVS1EX EX EXinshrd฿ 1,239,000.00
OCT268Round2.5HVVS2EX EX EXinshrd฿ 1,159,000.00
OCT269Round2.3IIFEX EX EXinshrd฿ 895,000.00
OCT270Round2.73IVVS1EX EX EXinshrd฿ 1,091,000.00
No.ShapeSizeColourClarityCuttingFluorescenceCertificateLaser InscriptionPrice
OCT271Round2.71IVVS2EX EX EXinshrd฿ 1,039,000.00
OCT272Round3.08DIFEX EX EXinsgia฿ 7,280,000.00
OCT273Round3.5GVVS1EX EX EXinshrd฿ 3,287,000.00
OCT274Round3.01GVVS2EX EX EXinsgia฿ 2,657,000.00
OCT275Round3.05HVS1EX EX EXinshrd฿ 1,939,000.00
OCT276Round3.6HVVS2EX EX EXinshrd฿ 2,531,000.00
OCT277Round3.00IVS1EX EX EXinshrd฿ 1,571,000.00
  • Power of Love = เพชรที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน เดอมอนด์คัดเฉพาะเพชร Internally Flawless (IF) เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ มีเหลี่ยมหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ มีประกายที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD)

  • EX EX EX = Triple Excellent Diamond
  • INS = Inscription (s) Laser in Diamond